Search
Pieprasījuma forma

PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

JŪSU DATU APSTRĀDE

Pateicamies par to, ka apmeklējat mūsu interneta mājaslapu un interesējaties par mūsu pakalpojumiem. Mēs cienām Jūsu privātumu, tāpēc veltām visas pūles, lai nodrošinātu mūsu apstrādājamo Jūsu personas datu aizsardzību.

Aicinām iepazīties ar mūsu Privātuma un sīkdatņu izmantošanas politiku.

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka šī privātuma politika ir spēkā mūsu Interneta mājaslapās www.borga.lt, www.borga.lv un www.borga.ee, tāpēc Privātuma politikā jēdziens „Interneta mājaslapa“ aptver visas četras Interneta vietnes.

Mūsu rekvizīti: UAB “Borgalita”
Juridiskā adrese: Sakalų iela 6-45, 08124 Viļņa
Tālr. +370 5 210 2051, E-pasts info@borga.lt

Privātuma politikā lietojamie jēdzieni atbilst Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 lietojamiem jēdzieniem.


Kādiem mērķiem un kādus Jūsu datus apkopojam un apstrādājam?                    

Līgumu un citu vienošanos (piem., kas ir noslēgtas mutveidā) noslēgšanas iniciēšanai vai izpildei, t.i. mūsu pakalpojumu sniegšanai.
 • Pirms pakalpojumu pasūtījuma: vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs un / vai elektroniskā pasta adrese.
 • Ja sniedzat pieprasījumu caur mūsu Interneta mājaslapu: vārds, kontakttālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, kā arī preču piegādes vieta.
 • Līguma noslēgšanai, ja esat juridiskās personas pārstāvis: Jūsu vārds, uzvārds, amats, darbavieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.
 • Līguma noslēgšanai, ja esat fiziskā persona: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, lauksaimnieka personas kods (pēc Jūsu izvēles), dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.
Īpašuma un darbinieku veselības aizsardzībai (video ieraksti, pārvadātāju GPS datu apkopošana).
 • Jūsu fotogrāfija (ja apmeklējat mūs)
 • Jūsu atrašanās vieta (ja esat mūsu pārvadātājs)
Tiešajam mārketingam
 • Elektroniskā pasta adrese un / vai tālruņa numurs
Statistiskajiem mērķiem, izvērtējot Interneta vietnes / Facebook konta apmeklēšanu, satura efektivitāti
 • [atkarībā no resursa] saīsināta IP adrese, apmeklētāja ierīce, caur kur tiek veikta pārlūkošana, šīs ierīces operatīvā sistēma, apmeklētāja pārlūkprogrammas noteiktā valoda, apmeklētāja reģions, valsts, pilsēta, dzimums, vecuma grupa (piem., intervālā 25-34), apmeklētas Interneta vietnes lapas un tajās pavadīts laiks, kā arī, vai apmeklētājs pārlūko Interneta mājaslapu pirmo reizi u. c.
 • Visi mums pieejami dati ir depersonalizēti un sniegti statistisko rādītāju formā. Papildus sk. zemāk Sīkdatnes.

Vai varat savus datu nesniegt?

Jā, attiecīgajos gadījumos, t.i., ja dati tiek apkopoti uz piekrišanas pamata (piem., tiešajam mārketingam) vai tad, kad tie tiek apkopoti izmantojot sīkdatnes (sk. zemāk Sīkdatnes). Turklāt varat izvēlēties nesniegt savus datus caur mūsu pieprasījuma veidlapām Interneta mājaslapā un nepieciešanu informāciju pirms pasūtījuma apstiprināšanas saņemt pa tālruni vai ierodoties mūsu sabiedrībā.

Tomēr, kad pasūtījums tiek apstiprināts, jums ir jāsniedz jūsu dati. Apkopojam tikai tos datus, kuri ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai vai preču/pakalpojumu iegādei, kuri ir saistīti ar augstāk norādītiem personas datu apkopošanas mērķiem, tāpēc nepiekrītot datu sniegšanai Jūs nevarēsiet iegādāties mūsu pakalpojumus vai arī mēs nevarēsim iegādāties Jūsu preces / pakalpojumus.

Cik ilgi uzglabājam Jūsu datus?

 • Tik ilgi, cik tas ir noteikts tiesību aktos (piemēram, faktūrrēķini tiek uzglabāti 10 gadus, līgumi – 10 gadus pēc to izpildes/pārtraukšanas un tml.).
 • Ja pasūtījāt mūsu preces, kurām tiek piešķirta garantija, visi ar to saistīti dati tiek uzglabāti visu garantijas periodu.
 • Dati, kas saņemti izpildos pasūtījumu (sniedzot pakalpojumus), tiek uzglabāti kopā ar līgumu / darījumu, uz kura pamata tie tika saņemti: lai pierādītu sniegtos pakalpojumus, to apjomu, sagatavotus dokumentus un tml.
 • Gadījumā, ja termiņš tiesību aktos nav noteikts, Jūsu datus uzglabājam: 3 gadus (piem., saraksti, sniegtos piedāvājumus u. c.), 30 dienas (rezerves kopijas), vai 20 dienas (video ierakstus).
 • Ar tiešā mārketinga mērķi personas dati tiek uzglabāti tikmēr, kamēr vēlaties saņemt mūsu paziņojumus.

Kam varam nodot Jūsu datus?

Pēc Jūsu lūguma Apdrošināšanas sabiedrībām, valsts institūcijām, pasta / kurjeru dienestiem, Jūsu norādītai personai
Tiesību aktu prasību izpildei Valsts institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām, bankai
Vienošanās ar Jums / Jūsu uzņēmuma pārstāvi izpildei (pakalpojumu sniegšanai) Kravu transportēšanas pakalpojumus sniedzošām sabiedrībām, pasta / kurjeru dienestiem
Mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai: parādu piedziņai, tiesību aizstāvēšanai u. c. Parādu piedziņas sabiedrībām, tiesai, tiesu izpildītājiem, notāram, pastam, darba strīdu komisijai, darba inspekcijai, valsts datu aizsardzības inspekcijai u. c., kā arī Sabiedrības uzņēmumu grupas vidū ES/EEE teritorijā
Mūsu noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem izpildei Audita sabiedrībām, IT speciālistiem, specializētiem juristiem, apdrošināšanas sabiedrībām u. c.

Kādas tiesības Jums ir?

 • Tiesības saņemt informāciju / papildu informāciju
 • Tiesības iepazīties ar saviem datiem, saņemt to kopijas
 • Tiesības pieprasīt izdzēst, grozīt, papildināt vai pārcelt datus vai ierobežot to apstrādi
 • Tiesības atsaukt doto piekrišanu vai tādu piekrišanu nedot
 • Tiesības vērsties sakarā ar Jūsu datu apstrādes pārkāpumiem (pārsūdzēt mūsu rīcību)

Kā īstenot savas tiesības?

Ja vēlaties īstenot jebkuru no augstāk norādītajām tiesībām, Jums ir jāiesniedz argumentēts iesniegums, norādot savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, atzīmējot, kādā veidā vēlaties saņemt atbildi (pasts, e- pasts) un izklāstot Jūsu vēlmi.

Iesniegumu var iesniegt tieši mūsu birojā Sakalų ielā 6-45, Viļņā, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu, vai nosūtīt to uz elektronisko pastu info@borga.lt, ja iesniegums ir apstiprināts ar Jūsu elektronisko parakstu, vai arī nosūtīt pa pastu, ja iesniegumam pievienosiet notāra apliecinātu personas dokumenta kopiju. Iesniegumi, kuru iesniegšanas laikā metu nav iespējams identificēt iesniegumu iesniedzošo personu, netiek izskatīti, bet nosūtītājs/iesniedzējs tiek informēts par šāda lēmuma iemesliem.

Savu atbildi sniegsim 30 kalendāro dienu laikā, paturot sev tiesības, ja rodas objektīvi iemesli, tāda iesnieguma izskatīšanas termiņu pagarināt.

Ja vairs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar tiešā mārketinga mērķiieskaitot individualizētu piedāvājumu sniegšanu, uzrakstiet elektronisko vēstuli uz adresi info@borga.lt vai zvaniet pa tālruni +370 5 210 2051 un atteicieties no tādas datu apstrādes, nenorādot atteikšanās motīvus.

SĪKDATNES

Ja Jūs apmeklējat mūsu interneta mājaslapu, mēs apkopojam arī to informāciju, kura atspoguļo mūsu sniedzamo pakalpojumu izmantošanas īpašības, un automātiski ģenerējamu vizīšu statistiku.

Kas ir sīkdatnes un kam tās tiek izmantotas?

Sīkdatnes ir nelielas informācijas datnes, kas, izmantojot mājas lapu, tiek lejuplādētas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejuplādēts konkrētās vietnes saturs.

Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūs kā iepriekšēju vietnes apmeklētāju, saglabāt Jūsu pieslēgšanās vēsturi, kā arī depersonalizētus datus par Jums (piem., Jūsu izmantojamas ierīces tipu, no kuras pieslēdzaties, vietu, vecumu) un atbilstoši tam piemērot saturu. Turklāt sīkdatnes palīdz nodrošināt pilnvērtīgu vietņu funkcionēšanu, ļauj novērot pieslēgšanās ilgumu, biežumu un apkopot statistisko informāciju par apmeklētāju skaitu.

Uzsveram, ka visa mājaslapā apkopotā informācija caur rīkiem Google Analytics, Google Adwords (Google Ads), Google Remarketing vai caur Facebook (https://www.facebook.com/borgalietuva) un LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/borgalietuva/) ir anonīma un mums, kā arī mūsu partneriem tā ir pieejama tikai sistematizēti statistisko rādītāju izteiksmē.

Kā var pārvaldīt / izdzēst sīkdatnes?

Iespējamie veidi:

 1. Ja, piemēram, izmantojat Chrome pārlūkprogrammu, atteikties varat tādā veidā >> . Ja izmantojat citu pārlūkprogrammu, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, paskatieties tās izvēlnē Palīdzība.
 2. Mūsu mājaslapā varat veikt pārlūkošanu arī privātajā režīmā, pēc kuras beigām šīs sesijas dati no Jūsu ierīces tiks izdzēsti. Plašāk par Privāto (Incognito) režīmu >>

Cik ilgi sīkdatnes saglabājas ierīcē?

Sīkdatņu termiņš ir atkarīgs no pašas sīkdatnes, puse no mūsu izmantojamām sīkdatnēm tiek uzglabātas tikai konkrētas pārlūkošanas laikā un tiek izdzēstas uzreiz pēc tam, kad Jūs izejat no mūsu mājaslapas. Pārējās sīkdatnes tiek uzglabātas 3 mēn. (sīkfails „fr“), 1 gadu (piem., tādas sīkdatnes kā „_cfduid“, „GUID“, „BT“, „EH_0“, „IDE“, „PI“, „UI“, kt.) vai 2 gadus (sīkfails „_ga“).

Kādas sīkdatnes izmantojam?

Izmantojam tikai zemāk norādītas trešo pušu (Google, Inc. rīku Googel Analytics, Google Adwords (Google Ads), Google Remarketing un Facebook, Inc.) sīkdatnes. Citas sīkdatnes neizmantojam.

Google Analytics Universal un GA4 [vietnes analīze]

Šīs sīkdatnes palīdz izvērtēt vietnes apmeklētību: no kādām pārlūkprogrammām un ierīcēm apmeklējat, cik laika pavadāt mājaslapā, no kāda reģiona, pilsētas esat, kāda ir Jūsu pārlūkprogrammas valoda, Jūsu dzimums, vecuma grupa u. c. Par šo datu apkopošanu, izmantojot Google Analytics rīku, lasiet: lietuviešu valodā. Kā arī konkrētus noteikumus, tieši kādas sīkdatnes var izmantot caur šo rīku, varat atrast šeit >> (angļu valodā).

Google Ads [reklāmas paziņojumu novērtējums]

Šīs sīkdatnes palīdz izvērtēt atsevišķu vietņu reklāmas efektivitāti: cik cilvēku nospiež uz reklāmas paziņojuma, no kādām pārlūkprogrammām un ierīcēm, no kād regiona ir šīs personas, kāda vecuma, dzimuma un tml. Visa šī informācija ir anonīma. Par šo datu apkopošanu caur Google Adwords (Ads), ierakstot depersonalizētus statistiskos datus par reklamējamo mājaslapu apmeklētību lasiet >>.

Google Remarketing [atkārtots mārketings]

Šie sīkdatnes ļauj Interneta vietnes apmeklētājiem, kuri apmeklējuši Interneta mājaslapu un/vai ieinteresējušies par mūsu pakalpojumiem caur reklāmas paziņojumu, atkārtoti sniegt mūsu administrējamos reklāmas paziņojumus Google partneru mājaslapās. Ja nevēlaties saņemt speciāli Jums piemērotas reklāmas, varat tās izslēgt pa adresi www.google.com/settings/ads un https://www.youronlinechoices.com/lv/your-ad-choices. Pievēršam uzmanību, ka Jums izdzēšot sīkdatnes, Google atkārtota mārketinga mērķos sīkdatnes var ielikt no jauna, šādā gadījumā Jums būs tāds no jauna jāizdzēš/jāizslēdz. Arī sk. Kā pārvaldīt / izdzēst sīkdatnes.

Facebook [lapas, reklāmas analīze, atkārtots mārketings]

Šīs sīkdatnes palīdz izvērtēt mūsu Facebook lapas apmeklētību, tās / reklāmu efektivitāti un uz šo datu pamata rādīt atjaunotus paziņojumus / reklāmas īsziņas. Satura pārvaldīšanas un statistiskais mērķis. Caur Facebook lapu ir pieejama depersonalizēta informācija: lapas apmeklētība, mūsu paziņojumiem sekojošu personu skaits; personu, kuras sasniedz lapas / reklāmas saturs, skaits un viņu darbības (spiež Dalīties, Patīk u. c.); jaunu sekotāju skaits, Jūsu sadalīšanās pēc dzimuma, pilsētas, valsts, pārlūkprogrammas valodas. Vairāk >> (angļu valodā).

LinkedIn [lapas, reklāmas analīze, atkārtots mārketings]

Šīs sīkdatnes palīdz izvērtēt mūsu LinkedIn lapas apmeklētību, tās / reklāmu efektivitāti un uz šo datu pamata rādīt atjaunotus paziņojumus / reklāmas īsziņas. Satura pārvaldīšanas un statistiskais mērķis. Caur LinkedIn lapu ir pieejama depersonalizēta informācija: lapas apmeklētība, mūsu paziņojumiem sekojošu personu skaits; personu, kuras sasniedz lapas / reklāmas saturs, skaits un viņu darbības (spiež Dalīties, Patīk u. c.); jaunu sekotāju skaits, Jūsu sadalīšanās pēc dzimuma, pilsētas, valsts, pārlūkprogrammas valodas. Vairāk >> (angļu valodā) un (angļu valodā).

Sīkdatņu izmantošana un drošība

Sistematizējot depersonalizētas vietnes, Facebook lapas / LinkedIn lapas apmeklētības vai reklamējamo lapu reklāmas efektivitātes sistematizēto informāciju varam pārlūkot mēs, mūsu uzņēmumu grupas uzņēmumi un Google, Inc. / Facebook, Inc. / LinkedIn, Inc.

Google rīkus pārvalda un uzrauga Google Inc., tam ir piekļuve statistiskajiem datiem, kurus apkopo šie rīki. Google Inc. ir saskaņojis un apstiprinājis dokumentus (EU-US Privacy Shield principles, EU-US Privacy Shield list), kā arī veicis dažādas tehniskās un IT izmaiņas (atjaunojis drošības protokolus, rīku iestatījumus un funkcijas), lai saskaņotu sniedzamos pakalpojumus ar Vispārīgā datu aizsardzības protokola un citu Eiropas Savienības tiesību aktu saistībām, kas saistītas ar datu aizsardzību.

Facebook, Inc. veica pasākumu savas darbības saskaņošanai ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem. Plašāk par veiktajām darbībām un saistībām >> (angļu valodā).

Visi mūsu izmantojamie Google rīki, ieskaitot arī pašu mājaslapu, ir aizsargāti ar drošības protokoliem. Taču vajadzētu neaizmirst, ka izmantot internetu nav pilnīgi droši, un šī iemesla dēļ mēs nevaram garantēt visas internetā Jūsu vai Jums nosūtāmas informācijas drošību un viengabalainību.

Sociālo tīklu pogas

Šīs vietnes lapās ieraudzīsiet daudzas sociālo tīklu pogas. Tās ļauj lietotājiem dalīties vai atzīmēt tīmekļa vietnē sniegto informāciju. Šīs pogas ir: „Facebook“, „Youtube“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Pinterest“ u. c. Šo pogu ieviešanai un pieslēgšanai attiecīgiem sociālajiem tīkliem un ārējām mājaslapām tiek izmantoti programmēšanas scenāriji ne no kompānijas vietnes URL domēniem. Jums ir jāzina, ka šīs vietnes var apkopot informāciju par to, ko Jūs darām visā internetā, ieskaitot arī kompānijas vietnes URL.

Tātad, ja jūs nospiedīsiet jebkuru no šīm pogām, šīs vietnes reģistrēs šo darbību un tādā veidā varēs izmantot šo informāciju. Dažos gadījumos šīs vietnes reģistrēs Jūs kā apmeklētāju, kurš apmeklēja mājaslapā, kas atbilst kompānijas URL un konkrētas vietnes lapas. Ja Jūs pat nenospiežat lapā esošas pogas, bet esat pieslēdzies pie sava konta, piemēram, „Facebook“, pārbaudiet, cik precīzi šie konti apkopo informāciju un uzziniet, kā atteikties vai izdzēst šādu informāciju. Jums vajadzētu pārbaudīt attiecīgus privātuma politikas noteikumus katrā no šīm mājaslapām.

Apstiprinot šos noteikumus piekrītat Jūsu personas datu apstrādei un sīkdatņu izmantošanai (kā norādīts iepriekš).

Ja sakarā ar šajā Privātuma politikā sniegto informāciju jums rodas jautājumi, laipni lūdzam vērsties pie mums jebkurā Jums pieņemamā veidā:

Pasta adrese: Sakalų iela 6-45, 08124 Viļņa
Tālruņa numurs: +370 5 210 2051
E-pasta adrese: info@borga.lt

Nepieciešamības gadījumā vērsieties galvenajā „Borga Group“ mītnē:

Adresāts: Borga IT Support [Borga Group]
Hospitalsgatan 11, SE-532 37 Skara, Sweden

Saskaņā ar Zviedrijas personas datu aizsardzības likumu Jums ir tiesības reizi kalendārajā gadā saņemt bezmaksas piekļuvi informācijai par apstrādātajiem Jūsu personas datiem. Turklāt Jums ir tiesības pieprasīt, lai personas dati, kuri tika apstrādāti neievērojot Personas datu aizsardzības likuma noteikumus, tiek izlaboti, bloķēti vai likvidēti. Kā arī varat vērsties Borga IT Support sakarā ar tiesību, kuras Jums piešķir Vispārīgā datu aizsardzības regula, īstenošanu.

Autortiesības u. c.

Šī interneta mājaslapa un viss tās saturs ir “Borga Group“ īpašums, kuru sargā Zviedrijas autortiesību likums un citi intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību akti. Šīs vietnes un tās satura kopijas un izdrukas atļautas tikai personīgai izmantošanai. Citos gadījumos ir jāsaņem nepārprotama “Borga Group“ rakstveida atļauja.

 Attēli un teksts

Mūsu interneta mājaslapā sniegtajiem attēliem un tekstam (produktu attēli, šrifti, cita tipa attēli un tml.) tiek piemēroti zemāk norādīti izmantošanas un autortiesību noteikumi:

 1. Nedrīkst grozīt, reproducēt ar izplatīt materiālus no mūsu interneta vietnes bez mūsu rakstveida atļaujas saņemšanas. Aizliegts tādus materiālus izmantot jebkādiem citiem mērķiem, izņemot iepriekš rakstveidā mūsu norādītos mērķus.
 2. Aizliegts izmantot tādus attēlus un tekstu interneta veikalos vai izplatīt šos materiālus trešajām pusēm.
 3. Ir jāievēro autortiesību aizsardzības tiesību aktu un citu intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību akti; turklāt Jums ir jāzina, ka tādu tiesību aktu noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Jums var draudēt atbildība. Ja vēlaties izmantot mūsu attēlus un tekstu, Jums ir jāsazinās ar mums un jānorāda, ka vēlaties izmantot attēlus un tekstu, lai saņemtu mūsu piekrišanu. Sazinoties ar mums norādiet savu pilnu adresi.

Atbildība

Viss mūsu interneta mājaslapā ievietotais saturs tiek sniegts tāds, kāds ir; “Borga Group“ neuzņemas atbildību par tāda satura precizitāti, aktualitāti, pilnīgumu un tml. Attēli (piemēram, saistīti ar produktu krāsu, izmēru un īpašībām) un rasējumi, instrukciju rokasgrāmatas, cenrāži un cita mūsu interneta mājaslapā sniegtā informācija nesaista “Borga Group“. Ja izmantojot mūsu interneta mājaslapu atsūtat kaut kādus materiālus vai saņemat tos jebkādos citos veidos, paši uzņematies par to atbildību un risku.

Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus savā tīmekļa vietnē, mainīt produktus, piemēram, tehnisko izmaiņu dēļ.

Attēlus, tekstu un datus sargā Zviedrijas autortiesību aizsardzības likums un citi intelektuālā īpašuma aizsardzības akti (sk. iepriekš sniegto komentāru par autortiesību aizsardzību utt.). Visas cenas sniegtas bez PVN, ja nav skaidri norādīts citādi.

Nekādos apstākļos neesam atbildīgi par citām tīmekļa vietnēm vai to saturu, pat ja tās apmeklējāt izmantojot mūsu tīmekļa vietnē sniegtās norādes. Tāds saturs pieder trešajām pusēm, “Borga” to nekontrolē.

Atjaunots 10.02.2021.

 • Nepieciešama papildu informācija? Vērsieties pie mums:

  UAB Borgalita
  Sakalu iela 6-45, 08124 Viļņa, Lietuva

   +370 5 210 2051

   info@borga.lv

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Parādīt vairāk {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Lūdzu, uzgaidiet, meklējot "{{query}}" ...